gratis Counter by GOWEB

ERZURUM FOTOĞRAF GALERİLERİ

 

Erzurum Kongre Binası Fotoğraf Galerileri
Erzurum Kongre Binası Fotoğraf Galerisi 1 (Erzurum)
Erzurum Kongre Binası Fotoğraf Galerisi 1
   
Tarih : 10 Ekim 2008
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Erzurum Kongre Binası Fotoğraf Galerisi 2 (Erzurum)
Erzurum Kongre Binası Fotoğraf Galerisi 2
   
Tarih : 10 Ekim 2008
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Erzurum Kongre Binası Fotoğraf Galerisi 3 (Kongre Salonu) (Erzurum)
Erzurum Kongre Binası Fotoğraf Galerisi 3 (Kongre Salonu)
   
Tarih : 10 Ekim 2008
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Erzurum Kongre Binası Fotoğraf Galerisi 4 (10. Yıl Nutku'nun Aslı) (Erzurum)
Erzurum Kongre Binası Fotoğraf Galerisi 4 (10. Yıl Nutku'nun Aslı)
   
Tarih : 10 Ekim 2008
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel

 

Erzurum Evleri Fotoğraf Galerileri
Erzurum Evleri Fotoğraf Galerisi 1 (Erzurum)
Erzurum Evleri Fotoğraf Galerisi 1
   
Tarih : 08 Ekim 2008
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Erzurum Evleri Fotoğraf Galerisi 2 (Erzurum)
Erzurum Evleri Fotoğraf Galerisi 2
   
Tarih : 08 Ekim 2008
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Erzurum Evleri Fotoğraf Galerisi 3 (Erzurum)
Erzurum Evleri Fotoğraf Galerisi 3
   
Tarih : 08 Ekim 2008
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Erzurum Evleri Fotoğraf Galerisi 4 (Erzurum)
Erzurum Evleri Fotoğraf Galerisi 4
   
Tarih : 08 Ekim 2008
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Erzurum Evleri Fotoğraf Galerisi 5 (Erzurum)
Erzurum Evleri Fotoğraf Galerisi 5
   
Tarih : 08 Ekim 2008
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel

 

Eski Erzurum Evleri Fotoğraf Galerisi (Erzurum)
Eski Erzurum Evleri Fotoğraf Galerisi
   
Tarih : 09 Ekim 2008
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel

 

Çifte Minareli Medrese Fotoğraf Galerileri
Çifte Minareli Medrese Fotoğraf Galerisi 1 (Erzurum)
Çifte Minareli Medrese Fotoğraf Galerisi 1
   
Tarih : 09 Ekim 2008
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Medrese üzerinde yapımla ilgili hiçbir kitabe bulunmamaktadır. Anadolu'nun bu en büyük medresesi; açık avlulu, dört eyvanlı ve iki katlı medreseler grubuna girer. Tarihi bakımından İlhanlı dönemine ve XIII. yüzyıl sonu XIV. yüzyıl başlarına verilmektedir. Osmanlılar zamanında IV. Murat döneminde tophane, daha sonra da kışla olarak kullanılmıştır. 26x10 m ölçülerindeki avlu revakla çevrilidir. Girişin batısında yer alan oda mescittir. Avlunun etrafında talebe odaları bulunmaktadır. Aynı düzen üst katta da uygulanmıştır. Medrese içerisinde ve özellikle taçkapıda bitkisel bezemeli bordürler, Anadolu Selçuklu dönemi taş süslemelerinin en güzel örneklerini içerir. Taçkapıda bezemenin bir bölümünü oluşturan figürlü panolar, Orta Asya Türk inancına ait izler taşır. Çift başlı kartal, hayat ağacı ve ejderlerden oluşan bu panolardan bazıları yarım kalmıştır. Taçkapının iki yanında yükselen sırlı tuğla ve tuğla ile örülü minareler, şerefelere kadar ayaktadır. Medresenin güney tarafından ana eyvana bitişik olan türbe kısmı, döneminin yine en büyük mezar anıtıdır.
Çifte Minareli Medrese Fotoğraf Galerisi 2 (Erzurum)
Çifte Minareli Medrese Fotoğraf Galerisi 2
   
Tarih : 09 Ekim 2008
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Çifte Minareli Medrese Fotoğraf Galerisi 3 (Erzurum)
Çifte Minareli Medrese Fotoğraf Galerisi 3
   
Tarih : 09 Ekim 2008
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Çifte Minareli Medrese Fotoğraf Galerisi 4 (Erzurum)
Çifte Minareli Medrese Fotoğraf Galerisi 4
   
Tarih : 09 Ekim 2008
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Çifte Minareli Medrese Fotoğraf Galerisi 5 (Erzurum)
Çifte Minareli Medrese Fotoğraf Galerisi 5
   
Tarih : 09 Ekim 2008
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel

 

Yakutiye Medresesi Fotoğraf Galerisi (Erzurum)
Yakutiye Medresesi Fotoğraf Galerisi
   
Tarih : 10 Ekim 2008
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel

 

Erzurum Kalesi Fotoğraf Galerileri
Erzurum Kalesi Fotoğraf Galerisi 1 (Erzurum)
Erzurum Kalesi Fotoğraf Galerisi 1
   
Tarih : 09 Ekim 2008
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Erzurum Kalesi bulunduğu tepenin üzerinde bir iç kale ile bunu çevreleyen üç sıra halindeki surlardan oluşan Dış Kale'den meydana gelmiştir. Şehri çevreleyen bu surlar büyük ölçüde yıkılmıştır. Dışa açılan kapılardan ise sadece adları kalmıştır. Bunlar; Tebriz Kapı, Erzincan Kapı, Gürcü Kapı, sonradan açılan İstanbul Kapı ve Yeni Kapı'dır. İç Kale'yi de içine alan Erzurum Kalesi'nin ilk kuruluşuna dair kesin bilgiler bulunmamaktadır. Ancak bölgedeki diğer kaleler değerlendirildiğinde Erzurum Kalesi'nin M.Ö. I. binden itibaren; Urartu, Roma, Bizans ve Sasani hakimiyetleri altında kaldığı, XI. yüzyıldan itibaren de çevrede kontrolü ele geçiren Saltuklu Türklerine geçtiği anlaşılmaktadır.
Erzurum Kalesi Fotoğraf Galerisi 2 (Erzurum)
Erzurum Kalesi Fotoğraf Galerisi 2
   
Tarih : 09 Ekim 2008
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Takriben 50x130 m boyutlarındaki İç Kale'de Saltuklu Türkleri zamanında yapılan Kale Mescidi ve Saat Kulesi Türk Mimari Döneminin ilk mimari örnekleri olması bakımından önem taşırlar. Erzurum'un Anadolu'ya geçiş yolu üzerinde olması nedeniyle, Kale hemen her dönemde büyük tahribatlara uğramış ve ele geçirenler Kale'yi yeniden onarmışlardır.
Erzurum Kalesi Fotoğraf Galerisi 3 (Erzurum Kalesi Mescidi) (Erzurum)
Erzurum Kalesi Fotoğraf Galerisi 3 (Erzurum Kalesi Mescidi)
   
Tarih : 09 Ekim 2008
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Mescidin kitabesi bulunmaktadır. XII. yüzyılda Saltuklular zamanında yapılmıştır. Erzurum'daki en eski Türk yapısı olarak kabul edilen Kale Mescidi, Mescid-Türbe arası ilginç bir mimari özelliğe sahiptir. Ortada iki kalın paye ile duvarlara yaslanan örtü sisteminde, girişte bir çapraz tonozla aynı genişlikte bir mihrap önü kubbesi yer alır. Mescid değişik tarihlerde onarım görmüştür.
Erzurum Kalesi Fotoğraf Galerisi 4 (Tepsi Minare (Saat Kulesi)) (Erzurum)
Erzurum Kalesi Fotoğraf Galerisi 4 (Tepsi Minare (Saat Kulesi))
   
Tarih : 09 Ekim 2008
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Tepsi Minare, şerefe altındaki kitabeye göre Saltuklu emirlerinden Muzaffer Gazi tarafından 1124-1132 tarihleri arasında yaptırılmıştır. Minare; sur duvarları hizasına kadar iki renkli kesme taşla örülü, kaide üzerinde tuğla örülü silindirik gövdeye sahiptir. Gövdenin üst bölümünde geometrik bezeme bulunmaktadır. Şerefeden sonrası yıkılmıştır. Bu bölüme XIX. yüzyılda Barok tarzda ahşap malzeme ile şerefe eklentisi yapılmış ve içine saat yerleştirilmiştir. Tepsi Minare, Karahanlı ve Büyük Selçuklu döneminde yapılan minare geleneğinin Anadolu'daki en eski temsilcisidir.
Erzurum Kalesi Fotoğraf Galerisi 5 (Tepsi Minare (Saat Kulesi)) (Erzurum)
Erzurum Kalesi Fotoğraf Galerisi 5 (Tepsi Minare (Saat Kulesi))
   
Tarih : 09 Ekim 2008
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel

 

Lala Paşa Camii Fotoğraf Galerisi (Erzurum)
Lala Paşa Camii Fotoğraf Galerisi
   
Tarih : 10 Ekim 2008
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Merkezi bir kubbe ile örtülü kare tabanlı klasik Osmanlı Camilerinin tipik bir örneğidir. Kıbrıs fatihi olan ve Erzurum Beylerbeyliği yapmış olan Lala Mustafa Paşa tarafından 1562 yılında yaptırılmıştır. Mimar Sinan veya kalfalarından birinin yaptığı sanılmaktadır.

 

Erzurum Manzaraları Fotoğraf Galerileri
Erzurum Manzaraları Fotoğraf Galerisi 1 (Erzurum)
Erzurum Manzaraları Fotoğraf Galerisi 1
   
Tarih : 08 Ekim 2008
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Erzurum Manzaraları Fotoğraf Galerisi 2 (Palandöken'den, Gece) (Erzurum)
Erzurum Manzaraları Fotoğraf Galerisi 2 (Palandöken'den, Gece)
   
Tarih : 08 Ekim 2008
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Erzurum Manzaraları Fotoğraf Galerisi 3 (Tepsi Minare'den) (Erzurum)
Erzurum Manzaraları Fotoğraf Galerisi 3 (Tepsi Minare'den)
   
Tarih : 09 Ekim 2008
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Erzurum Manzaraları Fotoğraf Galerisi 4 (Tepsi Minare'den) (Erzurum)
Erzurum Manzaraları Fotoğraf Galerisi 4 (Tepsi Minare'den)
   
Tarih : 09 Ekim 2008
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Erzurum Panoraması (Erzurum)
Erzurum Panoraması
Orjinal Çözünürlük : 12614 x 2009 pixel

 

Emirşeyh Fotoğraf Galerileri
Emirşeyh Fotoğraf Galerisi 1 (Erzurum)
Emirşeyh Fotoğraf Galerisi 1
   
Tarih : 08 Ekim 2008
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Emirşeyh Fotoğraf Galerisi 2 (Erzurum)
Emirşeyh Fotoğraf Galerisi 2
   
Tarih : 08 Ekim 2008
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel

 

Erzurum Lisesi Fotoğraf Galerisi (Erzurum)
Erzurum Lisesi Fotoğraf Galerisi
   
Tarih : 09 Ekim 2008
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel

 

Havuzbaşı Fotoğraf Galerisi (Erzurum)
Havuzbaşı Fotoğraf Galerisi
   
Tarih : 09,10 Ekim 2008
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel

 

Taşhan Fotoğraf Galerisi (Erzurum)
Taşhan Fotoğraf Galerisi
   
Tarih : 08 Ekim 2008
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel

 

Erzurum'da Günbatımı Fotoğraf Galerisi (Erzurum)
Erzurum'da Günbatımı Fotoğraf Galerisi
   
Tarih : 10 Ekim 2008
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel

 

Palandöken Dağları ve Erzurum Manzaraları Fotoğraf Galerileri
Palandöken Dağları ve Erzurum Manzaraları Fotoğraf Galerisi 1 (Erzurum)
Palandöken Dağları ve Erzurum Manzaraları Fotoğraf Galerisi 1
   
Tarih : 08 Ekim 2008
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Palandöken Dağları ve Erzurum Manzaraları Fotoğraf Galerisi 2 (Erzurum)
Palandöken Dağları ve Erzurum Manzaraları Fotoğraf Galerisi 2
   
Tarih : 08 Ekim 2008
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Palandöken Dağları ve Erzurum Manzaraları Fotoğraf Galerisi 3 (Mecidiye Tabyasından) (Erzurum)
Palandöken Dağları ve Erzurum Manzaraları Fotoğraf Galerisi 3 (Mecidiye Tabyasından)
   
Tarih : 10 Ekim 2008
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Erzurum ve Palandöken Dağları Panoraması 1 (Erzurum)
Erzurum ve Palandöken Dağları Panoraması 1
Orjinal Çözünürlük : 6825 x 1932 pixel
Erzurum ve Palandöken Dağları Panoraması 2 (Erzurum)
Erzurum ve Palandöken Dağları Panoraması 2
Orjinal Çözünürlük : 16009 x 2018 pixel

 

Palandöken Kayak Merkezinde Otel Fotoğraf Galerileri
Palandöken Kayak Merkezinde Otel Fotoğraf Galerisi 1 (Erzurum)
Palandöken Kayak Merkezinde Otel Fotoğraf Galerisi 1
   
Tarih : 08 Ekim 2008
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Palandöken Kayak Merkezinde Otel Fotoğraf Galerisi 2 (Erzurum)
Palandöken Kayak Merkezinde Otel Fotoğraf Galerisi 2
   
Tarih : 08 Ekim 2008
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel

 

Palandöken Dağları Fotoğraf Galerisi (Erzurum)
Palandöken Dağları Fotoğraf Galerisi
   
Tarih : 08, 10 Ekim 2008
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel

 

At Nallama Fotoğraf Galerisi (Erzurum)
At Nallama Fotoğraf Galerisi
   
Tarih : 10 Ekim 2008
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel

 

Toprak Kayması Fotoğraf Galerisi (Erzurum)
Toprak Kayması Fotoğraf Galerisi
   
Tarih : 10 Ekim 2008
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel

 

Erzurum Tabyaları Fotoğraf Galerileri
Aziziye Tabyası Fotoğraf Galerisi 1 (Erzurum)
Aziziye Tabyası Fotoğraf Galerisi 1
   
Tarih : 08-10 Ekim 2008
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Aziziye Tabyaları; Top Dağında güneyden kuzeye üç tane olup, Kars Yolunun Hamamderesini tutmak maksadıyla yapılmıştır. Tabyalar, Osmanlı Padişahı Sultan Abdulaziz tarafından devrin Erzurum Valisi Fosfor Mustafa Paşa zamanında yaptırılmıştır (1867-1872). Yanında Türk Kadınının kahramanlık timsali olan Nene Hatun Mezarının bulunduğu 1. Aziziye Tabyası komutanlık binası olarak da kullanılmıştır. Kadını ayrı, erkeği ayrı destan yaratan Türk Ordusunun, Azizye Tabyalarında kazandığı "Aziziye Zaferi" askerlik tarihinde Ordu-Millet bütünleşmesinin en güzel örneklerinden birisidir. Aziziye Şehitleri ile Top Dağı, Vatan için ölenlerin Vatanı olmuştur.
Aziziye Tabyası Fotoğraf Galerisi 2 (Erzurum)
Aziziye Tabyası Fotoğraf Galerisi 2
   
Tarih : 10 Ekim 2008
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Aziziye Tabyası Fotoğraf Galerisi 3 (Erzurum)
Aziziye Tabyası Fotoğraf Galerisi 3
   
Tarih : 10 Ekim 2008
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Aziziye Tabyası Fotoğraf Galerisi 4 (Erzurum)
Aziziye Tabyası Fotoğraf Galerisi 4
   
Tarih : 10 Ekim 2008
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Aziziye Tabyası Fotoğraf Galerisi 5 (Erzurum)
Aziziye Tabyası Fotoğraf Galerisi 5
   
Tarih : 10 Ekim 2008
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Aziziye Tabyası Fotoğraf Galerisi 6 (Erzurum)
Aziziye Tabyası Fotoğraf Galerisi 6
   
Tarih : 10 Ekim 2008
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Mecidiye Tabyası Fotoğraf Galerisi 1 (Erzurum)
Mecidiye Tabyası Fotoğraf Galerisi 1
   
Tarih : 09,10 Ekim 2008
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Mecidiye Tabyası Fotoğraf Galerisi 2 (Erzurum)
Mecidiye Tabyası Fotoğraf Galerisi 2
   
Tarih : 10 Ekim 2008
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Mecidiye Tabyası Fotoğraf Galerisi 3 (Erzurum)
Mecidiye Tabyası Fotoğraf Galerisi 3
   
Tarih : 10 Ekim 2008
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Mecidiye Tabyası Fotoğraf Galerisi 4 (Erzurum)
Mecidiye Tabyası Fotoğraf Galerisi 4
   
Tarih : 10 Ekim 2008
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Nene Hatun Anıtı Fotoğrafı (Erzurum)
Nene Hatun Anıtı Fotoğrafı
   
Tarih : 10 Ekim 2008
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Mecidiye Tabyası Panoraması (Erzurum)
Mecidiye Tabyası Panoraması
Orjinal Çözünürlük : 11810 x 1741 pixel

 

Erzurum Kongre Binası Fotoğraf Galerisi 1 (Erzurum)
Erzurum Kongre Binası Fotoğraf Galerisi 2 (Erzurum)
Erzurum Kongre Binası Fotoğraf Galerisi 3 (Kongre Salonu) (Erzurum)
Erzurum Kongre Binası Fotoğraf Galerisi 4 (10. Yıl Nutku'nun Aslı) (Erzurum)
Erzurum Evleri Fotoğraf Galerisi 1 (Erzurum)
Erzurum Evleri Fotoğraf Galerisi 2 (Erzurum)
Erzurum Evleri Fotoğraf Galerisi 3 (Erzurum)
Erzurum Evleri Fotoğraf Galerisi 4 (Erzurum)
Erzurum Evleri Fotoğraf Galerisi 5 (Erzurum)
Eski Erzurum Evleri Fotoğraf Galerisi (Erzurum)
Çifte Minareli Medrese Fotoğraf Galerisi 1 (Erzurum)
Çifte Minareli Medrese Fotoğraf Galerisi 2 (Erzurum)
Çifte Minareli Medrese Fotoğraf Galerisi 3 (Erzurum)
Çifte Minareli Medrese Fotoğraf Galerisi 4 (Erzurum)
Çifte Minareli Medrese Fotoğraf Galerisi 5 (Erzurum)
Yakutiye Medresesi Fotoğraf Galerisi (Erzurum)
Erzurum Kalesi Fotoğraf Galerisi 1 (Erzurum)
Erzurum Kalesi Fotoğraf Galerisi 2 (Erzurum)
Erzurum Kalesi Fotoğraf Galerisi 3 (Erzurum Kalesi Mescidi) (Erzurum)
Erzurum Kalesi Fotoğraf Galerisi 4 (Tepsi Minare (Saat Kulesi)) (Erzurum)
Erzurum Kalesi Fotoğraf Galerisi 5 (Tepsi Minare (Saat Kulesi)) (Erzurum)
Lala Paşa Camii Fotoğraf Galerisi (Erzurum)
Erzurum Manzaraları Fotoğraf Galerisi 1 (Erzurum)
Erzurum Manzaraları Fotoğraf Galerisi 2 (Palandöken'den, Gece) (Erzurum)
Erzurum Manzaraları Fotoğraf Galerisi 3 (Tepsi Minare'den) (Erzurum)
Erzurum Manzaraları Fotoğraf Galerisi 4 (Tepsi Minare'den) (Erzurum)
Emirşeyh Fotoğraf Galerisi 1 (Erzurum)
Emirşeyh Fotoğraf Galerisi 2 (Erzurum)
Erzurum Lisesi Fotoğraf Galerisi (Erzurum)
Havuzbaşı Fotoğraf Galerisi (Erzurum)
Taşhan Fotoğraf Galerisi (Erzurum)
Erzurum'da Günbatımı Fotoğraf Galerisi (Erzurum)
Palandöken Dağları ve Erzurum Manzaraları Fotoğraf Galerisi 1 (Erzurum)
Palandöken Dağları ve Erzurum Manzaraları Fotoğraf Galerisi 2 (Erzurum)
Palandöken Dağları ve Erzurum Manzaraları Fotoğraf Galerisi 3 (Mecidiye Tabyasından) (Erzurum)
Palandöken Kayak Merkezinde Otel Fotoğraf Galerisi 1 (Erzurum)
Palandöken Kayak Merkezinde Otel Fotoğraf Galerisi 2 (Erzurum)
Palandöken Dağları Fotoğraf Galerisi (Erzurum)
At Nallama Fotoğraf Galerisi (Erzurum)
Toprak Kayması Fotoğraf Galerisi (Erzurum)
Aziziye Tabyası Fotoğraf Galerisi 1 (Erzurum)
Aziziye Tabyası Fotoğraf Galerisi 2 (Erzurum)
Aziziye Tabyası Fotoğraf Galerisi 3 (Erzurum)
Aziziye Tabyası Fotoğraf Galerisi 4 (Erzurum)
Aziziye Tabyası Fotoğraf Galerisi 5 (Erzurum)
Aziziye Tabyası Fotoğraf Galerisi 6 (Erzurum)
Mecidiye Tabyası Fotoğraf Galerisi 1 (Erzurum)
Mecidiye Tabyası Fotoğraf Galerisi 2 (Erzurum)
Mecidiye Tabyası Fotoğraf Galerisi 3 (Erzurum)
Mecidiye Tabyası Fotoğraf Galerisi 4 (Erzurum)
Nene Hatun Anıtı Fotoğrafı (Erzurum)

 

www.salihsaydam.com'da yayınlanan fotoğrafların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası'na göre suçtur. Fotoğrafların herhangi bir şekilde kullanılabilmesi için Salih SAYDAM'dan yazılı izin alınması ve referans gösterilmesi zorunludur.

Copyright © 2006-2019 Salih SAYDAM
Tüm Hakları Saklıdır