gratis Counter by GOWEB

ADANA FOTOĞRAF GALERİLERİ

 

Atatürk Bilim ve Kültür Merkezi (Atatürk Evi) Fotoğraf Galerisi (Adana)
Atatürk Bilim ve Kültür Merkezi (Atatürk Evi) Fotoğraf Galerisi
   
Tarih : 17 Mart 2009
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Müze Binası Seyhan Caddesi üzerinde, 19. yy.'da yapılmış geleneksel Adana evlerindendir. Ataürk 15 Mart1923'te Adana'yı ziyaretlerinde eşi Latife Hanım'la birlikte burada kalmıştır. 1981 yılında müze haline getirilmiştir. (Kaynak: T.C. Adana Valiliği, Adana Tanıtım Broşürü)

 

Eski Adana Evleri Fotoğraf Galerileri
Eski Adana Evleri Fotoğraf Galerisi 1 (Adana)
Eski Adana Evleri Fotoğraf Galerisi 1
   
Tarih : 17 Mart 2009
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Eski Adana Evleri Fotoğraf Galerisi 2 (Adana)
Eski Adana Evleri Fotoğraf Galerisi 2
   
Tarih : 17 Mart 2009
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Eski Adana evlerinin birçoğu yıkılmışsa da bir kısmı hala ayaktadır. Bu evler, Akdeniz Bölgesinin özel karakteri ile Türk evi plan tiplerinde görülen genel karakterin sentezidir. Evlerin saçakları geniş, cepheleri çıkmalı, cumbalı, pencereleri dikdörtgen ve panjurlu, kapıları kemerlidir. (Kaynak: T.C. Adana Valiliği, Adana Tanıtım Broşürü)

 

Adana Tren Garı Fotoğraf Galerileri
Adana Tren Garı Fotoğraf Galerisi 1 (Adana)
Adana Tren Garı Fotoğraf Galerisi 1
   
Tarih : 20 Mart 2009
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Adana Tren Garı Fotoğraf Galerisi 2 (Adana)
Adana Tren Garı Fotoğraf Galerisi 2
   
Tarih : 20 Mart 2009
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Adana Tren Garı Panoraması 1 (Adana)
Adana Tren Garı Panoraması 1
Orjinal Çözünürlük : 6123 x 2921 pixel
Adana Tren Garı Panoraması 2 (Adana)
Adana Tren Garı Panoraması 2
Orjinal Çözünürlük : 6123 x 2368 pixel
Adana Tren Garı Panoraması 3 (Adana)
Adana Tren Garı Panoraması 3
Orjinal Çözünürlük : 4977 x 1871 pixel

 

Cemal Paşa Fotoğraf Galerisi (Adana)
Cemal Paşa Fotoğraf Galerisi
   
Tarih : 20 Mart 2009
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel

 

Taşköprü Fotoğraf Galerileri
Taşköprü Fotoğraf Galerisi 1 (Adana)
Taşköprü Fotoğraf Galerisi 1
   
Tarih : 17 Mart 2009
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Seyhan Nehri üzerindedir. 4. (385) yy.'da Roma İmparatoru Hadrianus tarafından yaptırılmıştır. Yüzyıllarca Avrupa ile Asya arasında önemli bir köprü olmuştur. Harun Reşit (766-809) bazı eklerle Adana Kalesine birleştirmiştir. 9. yy. başında Harun Reşit'in oğlu olan 7. Abbasi Halifesi Memun (786-833) tarafından onartılmıştır. 3. Ahmet (1713), Kel Hasan Paşa (1847), Adana valisi Ziya Paşa (1789) tarafından da değişik zamanlarda tamirat görmüştür. Son onarım, 1949 yılında yapılmıştır.
319m uzunluğunda ve 13m yüksekliğindedir. 21 kemerinden 14'ü ayaktadır. Ortadaki büyük kemerde iki aslan kabartması görülmektedir. Dünya'nın halen kullanılan en eski köprüsü olarak bilinmektedir. (Kaynak: T.C. Adana Valiliği, Adana Tanıtım Broşürü)
Taşköprü Fotoğraf Galerisi 2 (Gece) (Adana)
Taşköprü Fotoğraf Galerisi 2 (Gece)
 
Tarih : 23 Kasım 2011
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Taşköprü Panoraması 1 (Adana)
Taşköprü Panoraması 1
Orjinal Çözünürlük : 10116 x 1619 pixel
Taşköprü Panoraması 2 (Adana)
Taşköprü Panoraması 2
Orjinal Çözünürlük : 11309 x 1801 pixel

 

Hilton Oteli Fotoğraf Galerisi (Gece) (Adana)
Hilton Oteli Fotoğraf Galerisi (Gece)
 
Tarih : 23 Kasım 2011
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel

 

Merkez Sabancı Camii (Türkiye ve Ortadoğu'nun en büyük Camisi) Fotoğraf Galerileri
Merkez Sabancı Camii (Türkiye ve Ortadoğu'nun en büyük Camisi) Fotoğraf Galerisi 1 (Adana)
Merkez Sabancı Camii (Türkiye ve Ortadoğu'nun en büyük Camisi) Fotoğraf Galerisi 1
   
Tarih : 17 Mart 2009
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Merkez Sabancı Camii (Türkiye ve Ortadoğu'nun en büyük Camisi) Fotoğraf Galerisi 2 (Adana)
Merkez Sabancı Camii (Türkiye ve Ortadoğu'nun en büyük Camisi) Fotoğraf Galerisi 2
   
Tarih : 17 Mart 2009
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Merkez Sabancı Camii (Türkiye ve Ortadoğu'nun en büyük Camisi) Fotoğraf Galerisi 3 (Adana)
Merkez Sabancı Camii (Türkiye ve Ortadoğu'nun en büyük Camisi) Fotoğraf Galerisi 3
   
Tarih : 17 Mart 2009
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Merkez Sabancı Camii (Türkiye ve Ortadoğu'nun en büyük Camisi) Fotoğraf Galerisi 4 (Gece) (Adana)
Merkez Sabancı Camii (Türkiye ve Ortadoğu'nun en büyük Camisi) Fotoğraf Galerisi 4 (Gece)
 
Tarih : 23 Kasım 2011
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel

 

Ulu Camii Fotoğraf Galerileri
Ulu Camii Fotoğraf Galerisi 1 (Adana)
Ulu Camii Fotoğraf Galerisi 1
   
Tarih : 17 Mart 2009
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Ramazanoğlu Beyliği döneminde Halil Bey tarafından 1507 yılında yaptırılmıştır. 1541 yılında bir bina ilavesiyle genişletilmiştir. Halil Bey'in türbesi burada bulunmaktadır.
Ulu Camii Fotoğraf Galerisi 2 (Adana)
Ulu Camii Fotoğraf Galerisi 2
   
Tarih : 17 Mart 2009
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Ulu Camii, kesme taştan yapılmıştır. Üzerinde bir sıra sülüs hatlı kitabenin yer aldığı anıtsal portal, mukarnaslı ve istiridye nişlidir. Portale bitişik olarak yapılan sekiz köşeli minaresi, dönemin ilginç bir mimari örneğidir. (Kaynak: T.C. Adana Valiliği, Adana Tanıtım Broşürü)
Ulu Camii Fotoğraf Galerisi 3 (Adana)
Ulu Camii Fotoğraf Galerisi 3
   
Tarih : 17 Mart 2009
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel

 

Ramazanoğlu Medresesi Fotoğraf Galerisi (Adana)
Ramazanoğlu Medresesi Fotoğraf Galerisi
   
Tarih : 17 Mart 2009
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
1540 yılında yapılmış olan Ramazanoğlu Medresesi klasik Osmanlı medreseleri planındadır. Önünde eyvanlı bir giriş, ortada avlu ve diğer bölümler bulunmaktadır. (Kaynak: T.C. Adana Valiliği, Adana Tanıtım Broşürü)

 

Yağ Camii (Eski Camii) Fotoğraf Galerileri
Yağ Camii (Eski Camii) Fotoğraf Galerisi 1 (Adana)
Yağ Camii (Eski Camii) Fotoğraf Galerisi 1
   
Tarih : 17 Mart 2009
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Saint Jacque adına yaptırılmış, bir Haçlı Kilisesidir. 1501 yılında Ramazanoğlu Halil Bey tarafından camiye çevrilmiştir. Camii, sade bir mimari yapıya sahiptir. Taç kapısı anıtsaldır. Yapı, basık kemerli, kavsaralı, mukarnaslı, kalkanlıdır. Üzerinde bir sıra sülüs hatlı kitabe vardır. Bir zamanlar önünde yağ pazarı kurulduğu için bu ismi almıştır. (Kaynak: T.C. Adana Valiliği, Adana Tanıtım Broşürü)
Yağ Camii (Eski Camii) Fotoğraf Galerisi 2 (Adana)
Yağ Camii (Eski Camii) Fotoğraf Galerisi 2
   
Tarih : 17 Mart 2009
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Yağ Camii (Eski Camii) Fotoğraf Galerisi 3 (Adana)
Yağ Camii (Eski Camii) Fotoğraf Galerisi 3
   
Tarih : 17 Mart 2009
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Yağ Camii (Eski Camii) Panoraması 1 (Adana)
Yağ Camii (Eski Camii) Panoraması 1
Orjinal Çözünürlük : 6479 x 1758 pixel
Yağ Camii (Eski Camii) Panoraması 2 (Adana)
Yağ Camii (Eski Camii) Panoraması 2
Orjinal Çözünürlük : 9314 x 2027 pixel

 

Kemeraltı Camii Fotoğraf Galerisi (Adana)
Kemeraltı Camii Fotoğraf Galerisi
   
Tarih : 17 Mart 2009
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel

 

Yeni Camii Fotoğraf Galerisi (Adana)
Yeni Camii Fotoğraf Galerisi
   
Tarih : 17 Mart 2009
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel

 

Bebekli Kilise Fotoğraf Galerisi (Adana)
Bebekli Kilise Fotoğraf Galerisi
   
Tarih : 17 Mart 2009
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Tepebağ'da 1880'li yıllarda St. Paul adına yaptırılmış, bir İtalyan Katolik kilisesidir.
Kilisenin tepesinde, 2.5m boyunda tunçtan yapılmış Meryem Ana heykeli bulunmaktadır. Bu heykelin bebeğe benzemesi nedeniyle Bebekli Kilise adı verilmiştir. (Kaynak: T.C. Adana Valiliği, Adana Tanıtım Broşürü)

 

Büyük Saat Kulesi Fotoğraf Galerisi (Adana)
Büyük Saat Kulesi Fotoğraf Galerisi
   
Tarih : 17 Mart 2009
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Ali Münif Caddesi üzerinde bulunmaktadır. 1881 yılında vali Ziya Paşa tarafından yapımına başlanmıştır. 1882 yılında Vali Abidin Paşa tarafından tamamlattırılmıştır. Kule, kesme taştan yapılmıştır. (Kaynak: T.C. Adana Valiliği, Adana Tanıtım Broşürü)

 

Çarşı Fotoğraf Galerisi (Adana)
Çarşı Fotoğraf Galerisi
   
Tarih : 17 Mart 2009
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel

 

Çarşı Hamamı Fotoğraf Galerisi (Adana)
Çarşı Hamamı Fotoğraf Galerisi
   
Tarih : 17 Mart 2009
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel

 

Yılankale Fotoğraf Galerisi (Adana)
Yılankale Fotoğraf Galerisi
   
Tarih : 19 Mart 2009
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Toros Dağlarını aşarak Antakya'ya giden, Antik dönemde olduğu kadar Osmanlı döneminde de önemli olan tarihi yolun üzerinde, Orta çağda 11.yy.'da yapılmış Haçlı kalelerindendir.
Ovadaki diğer kaleleri de görüş alanının içine alan alan kalenin 8 yuvarlak burcu vardır. Güney'de Nizamiye kapısı vardır. Girişten itibaren taş basamaklı merdivenlerle teraslara çıkılmaktadır. Kilise ve sarnıcı bulunan kalenin, garnizonu en üst bölümde yer almıştır. Eski adı Govara olan kaleyi, 1671 yılında buradan geçen Evliya Çelebi Şahmeran Kalesi olarak tanıtmıştır. Ensesi tüylü ve boynuzlu yılanların yaşadığını alaycı bir dille ifade etmiştir. Ünlü Şahmeran hikayesinin kaynağı da işte bu kaledir.
Yılankale, 40 civarında kaleye sahip Çukurova'nın, Adana'ya 30 Km mesafedeki önemli bir kalesidir. (Kaynak: T.C. Adana Valiliği, Adana Tanıtım Broşürü)

 

Seyhan Barajı Fotoğraf Galerileri
Seyhan Barajı Fotoğraf Galerisi 1 (Adana)
Seyhan Barajı Fotoğraf Galerisi 1
   
Tarih : 16 Mart 2009
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Seyhan Barajı Fotoğraf Galerisi 2 (Adana)
Seyhan Barajı Fotoğraf Galerisi 2
   
Tarih : 16 Mart 2009
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Seyhan Barajı Fotoğraf Galerisi 3 (Adana)
Seyhan Barajı Fotoğraf Galerisi 3
   
Tarih : 16 Mart 2009
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Seyhan Barajı Fotoğraf Galerisi 4 (Adana)
Seyhan Barajı Fotoğraf Galerisi 4
   
Tarih : 16 Mart 2009
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Seyhan Barajı Fotoğraf Galerisi 5 (Adana)
Seyhan Barajı Fotoğraf Galerisi 5
   
Tarih : 16 Mart 2009
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Seyhan Barajı Fotoğraf Galerisi 6 (Adana)
Seyhan Barajı Fotoğraf Galerisi 6
   
Tarih : 16 Mart 2009
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Seyhan Barajı Fotoğraf Galerisi 7 (Adana)
Seyhan Barajı Fotoğraf Galerisi 7
   
Tarih : 16 Mart 2009
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Seyhan Barajı Fotoğraf Galerisi 8 (Adana)
Seyhan Barajı Fotoğraf Galerisi 8
   
Tarih : 16 Mart 2009
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Seyhan Barajı Fotoğraf Galerisi 9 (Adana)
Seyhan Barajı Fotoğraf Galerisi 9
   
Tarih : 16 Mart 2009
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Seyhan Barajı Fotoğrafı 10 (Adana)
Seyhan Barajı Fotoğrafı 10
   
Tarih : 16 Mart 2009
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Seyhan Barajı Fotoğraf Galerisi 11 (Çoban Dede Türbesi) (Adana)
Seyhan Barajı Fotoğraf Galerisi (Çoban Dede Türbesi) 11
   
Tarih : 16 Mart 2009
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Seyhan Barajı Fotoğraf Galerisi 12 (Adana)
Seyhan Barajı Fotoğraf Galerisi 12
   
Tarih : 20 Mart 2009
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Seyhan Barajı Fotoğraf Galerisi 13 (Adana)
Seyhan Barajı Fotoğraf Galerisi 13
   
Tarih : 20 Mart 2009
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Seyhan Barajı Fotoğraf Galerisi 14 (Adana)
Seyhan Barajı Fotoğraf Galerisi 14
   
Tarih : 20 Mart 2009
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Seyhan Barajı Panoraması 1 (Adana)
Seyhan Barajı Panoraması 1
Orjinal Çözünürlük : 11966 x 1922 pixel
Seyhan Barajı Panoraması 2 (Adana)
Seyhan Barajı Panoraması 2
Orjinal Çözünürlük : 12916 x 2183 pixel
Seyhan Barajı Panoraması 3 (Adana)
Seyhan Barajı Panoraması 3
Orjinal Çözünürlük : 10358 x 2190 pixel
Seyhan Barajı Panoraması 4 (Adana)
Seyhan Barajı Panoraması 4
Orjinal Çözünürlük : 11836 x 2217 pixel
Seyhan Barajı Panoraması 5 (Adana)
Seyhan Barajı Panoraması 5
Orjinal Çözünürlük : 21807 x 1871 pixel
Seyhan Barajı Panoraması 6 (Adana)
Seyhan Barajı Panoraması 6
Orjinal Çözünürlük : 21841 x 1966 pixel
Seyhan Barajı Panoraması 7 (Adana)
Seyhan Barajı Panoraması 7
Orjinal Çözünürlük : 9538 x 2192 pixel
Seyhan Barajı Panoraması 8 (Adana)
Seyhan Barajı Panoraması 8
Orjinal Çözünürlük : 10497 x 2261 pixel
Seyhan Barajı Panoraması 9 (Adana)
Seyhan Barajı Panoraması 9
Orjinal Çözünürlük : 6030 x 1775 pixel
Seyhan Barajı Panoraması 10 (Adana)
Seyhan Barajı Panoraması 10
Orjinal Çözünürlük : 8224 x 1983 pixel
Seyhan Barajı Panoraması 11 (Adana)
Seyhan Barajı Panoraması 11
Orjinal Çözünürlük : 11301 x 2001 pixel
Seyhan Barajı Panoraması 12 (Adana)
Seyhan Barajı Panoraması 12
Orjinal Çözünürlük : 11378 x 2018 pixel
Seyhan Barajı Panoraması 13 (Adana)
Seyhan Barajı Panoraması 13
Orjinal Çözünürlük : 13217 x 2731 pixel

 

Uçak Yolculuğu Fotoğraf Galerisi (Ankara-Adana)
Uçak Yolculuğu Fotoğraf Galerisi (Ankara-Adana)
 
Tarih : 07 Kasım 2010
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel

 

Atatürk Bilim ve Kültür Merkezi (Atatürk Evi) Fotoğraf Galerisi (Adana)
Eski Adana Evleri Fotoğraf Galerisi 1 (Adana)
Eski Adana Evleri Fotoğraf Galerisi 2 (Adana)
Adana Tren Garı Fotoğraf Galerisi 1 (Adana)
Adana Tren Garı Fotoğraf Galerisi 2 (Adana)
Cemal Paşa Fotoğraf Galerisi (Adana)
Taşköprü Fotoğraf Galerisi 1 (Adana)
Taşköprü Fotoğraf Galerisi 2 (Gece) (Adana)
Hilton Oteli Fotoğraf Galerisi (Gece) (Adana)
Merkez Sabancı Camii (Türkiye ve Ortadoğu'nun en büyük Camisi) Fotoğraf Galerisi 1 (Adana)
Merkez Sabancı Camii (Türkiye ve Ortadoğu'nun en büyük Camisi) Fotoğraf Galerisi 2 (Adana)
Merkez Sabancı Camii (Türkiye ve Ortadoğu'nun en büyük Camisi) Fotoğraf Galerisi 3 (Adana)
Merkez Sabancı Camii (Türkiye ve Ortadoğu'nun en büyük Camisi) Fotoğraf Galerisi 4 (Gece) (Adana)
Ulu Camii Fotoğraf Galerisi 1 (Adana)
Ulu Camii Fotoğraf Galerisi 2 (Adana)
Ulu Camii Fotoğraf Galerisi 3 (Adana)
Ramazanoğlu Medresesi Fotoğraf Galerisi (Adana)
Yağ Camii (Eski Camii) Fotoğraf Galerisi 1 (Adana)
Yağ Camii (Eski Camii) Fotoğraf Galerisi 2 (Adana)
Yağ Camii (Eski Camii) Fotoğraf Galerisi 3 (Adana)
Kemeraltı Camii Fotoğraf Galerisi (Adana)
Yeni Camii Fotoğraf Galerisi (Adana)
Bebekli Kilise Fotoğraf Galerisi (Adana)
Büyük Saat Kulesi Fotoğraf Galerisi (Adana)
Çarşı Fotoğraf Galerisi (Adana)
Çarşı Hamamı Fotoğraf Galerisi (Adana)
Yılankale Fotoğraf Galerisi (Adana)
Seyhan Barajı Fotoğraf Galerisi 1 (Adana)
Seyhan Barajı Fotoğraf Galerisi 2 (Adana)
Seyhan Barajı Fotoğraf Galerisi 3 (Adana)
Seyhan Barajı Fotoğraf Galerisi 4 (Adana)
Seyhan Barajı Fotoğraf Galerisi 5 (Adana)
Seyhan Barajı Fotoğraf Galerisi 6 (Adana)
Seyhan Barajı Fotoğraf Galerisi 7 (Adana)
Seyhan Barajı Fotoğraf Galerisi 8 (Adana)
Seyhan Barajı Fotoğraf Galerisi 9 (Adana)
Seyhan Barajı Fotoğrafı 10 (Adana)
Seyhan Barajı Fotoğraf Galerisi 11 (Çoban Dede Türbesi) (Adana)
Seyhan Barajı Fotoğraf Galerisi 12 (Adana)
Seyhan Barajı Fotoğraf Galerisi 13 (Adana)
Seyhan Barajı Fotoğraf Galerisi 14 (Adana)
Uçak Yolculuğu Fotoğraf Galerisi (Ankara-Adana)

 

www.salihsaydam.com'da yayınlanan fotoğrafların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası'na göre suçtur. Fotoğrafların herhangi bir şekilde kullanılabilmesi için Salih SAYDAM'dan yazılı izin alınması ve referans gösterilmesi zorunludur.

Copyright © 2006-2019 Salih SAYDAM
Tüm Hakları Saklıdır