gratis Counter by GOWEB

ÇORUM FOTOĞRAF GALERİLERİ

 

Alacahöyük Fotoğraf Galerileri
Alacahöyük Fotoğraf Galerisi (Çorum, Alaca)
Alacahöyük Fotoğraf Galerisi
   
Tarih : 15 Nisan 2007
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Alacahöyük, W.Hamilton tarafından 1835 yılında keşfedildi. Bu tarihten itibaren bir çok gezgin ve bilginin ziyaret ettiği Alacahöyük'te ilk kazılar, 1907 yılında Thedor Makridi tarafından İstanbul Müzeleri adına yürütüldü. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra Atatürk'ün direktifleri ile Türk Tarih Kurumu tarafından başlatılan ilk Türk Kazısı olma özelliğini taşıyan Alacahöyük'te, sistemli kazılara 1935 yılında H.Zübeyir Koşay ve Remzi Oğuz Arık tarafından başlandı. 1936'dan sonra H.Z.Koşay daha sonra H.Z.Koşay ve Mahmut Akok, son yıllarda da M.Akok tarafından 1983'e kadar sürdürüldü. Alacahöyük'te başlayan yeni dönem kazıları ise Prof.Dr.Aykut Çınaroğlu tarafından yürütülmektedir.
Eski Tunç ve Hitit Çağında çok önemli bir sanat ve kült merkezi olan Alacahöyük'te 4 uygarlık çağı tespit edilmiştir. En eski uygarlık çağı olan Kalkolitik Çağ'da (M.Ö. 5000) doğal bir yükselti üzerine kurulan köy yerleşmesi zaman içerisinde üst üste 14 yapı evresinin kalıntıları ile yaklaşık 15 m yüksekliğe varan, 277x310 metrelik bir alanı kaplayan bir tepe oluşturmuştur. Höyüğün Kalkolitik Çağ üzerinde yer alan 5, 6, 7 ve 8. yapı evreleri Eski Tunç Çağı yerleşimini ve mezarlarını barındırmaktadır.
Alacahöyük'te köy olarak başlayan bu yerleşme 4, 3 ve 2. yapı evrelerindeki Hitit dönemine gelindiğinde (M.Ö. 13. yüzyıl) ihtişamlı sur kapılarına ve düzenli, büyük binalara sahip bir kente dönüşmüştür. Geç Frig Çağına (M.Ö. 650) tarihlendirilen 1. yapı evresinde ise höyüğün her yanı iskan edilmiştir. Aynı yapı evresindeki Frig Çağı üzerinde ise Hellenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait yerleşmeler de tespit edilmiştir.
Sfenksli Kapı Fotoğraf Galerisi (Çorum, Alacahöyük)
Sfenksli Kapı Fotoğraf Galerisi
   
Tarih : 15 Nisan 2007
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Alacahöyük örenyerindeki anıtsal kapılar ve mimariye ait taş temeller Hitit İmparatorluk Çağına (M.Ö. 1450-1200) tarihlenmektedir. Mabedi, büyük yapıları, özel-blok evleri, sokakları, büyük küçük su kanalları, şehir suru, kabarmalı ortostadlarla süslü sfenksli kapısı ile poternli (tünel) kapı bu dönemin önemli yapılarını oluşturmaktadır.
Kalker temel üzerine andezit bloklarla inşa edilmiş olan Sfenksli Kapı'nın genişliği 10 metredir. Sfenksli Kapı bir yolla bağlandığı büyük mabedin anıtsal girişidir. Girişin iki yanındaki büyük söğe bloklarının dış yüzleri sfenks protomlarıyla süslüdür. Kulelerin dış ve iç yüzleri kabartmalı ortostadlarla bezelidir. Sol kulede, kaide üzerinde ayakta duran boğa "Göklerin Fırtına Tanrısını" sembolleştirir. İzleyen blokta, sunak önünde dua jestinde ilerleyen kral ve kraliçe, arkadaki bloklarda kült objeleri taşıyıcılarının önünde, kurban hayvanları keçi ve koçların getirilişini, merdiven ve hançerle gösteri yapan figürler izlemektedir. Arkasındaki blokta, ilki küçük bir hayvanı, olasılıkla bir ritonu taşımakta, diğeri saz-gitar çalmaktadır. Onuncu blokta ise iki tekerlek üzerinde sağa yönlendirilmiş, iri bir boğa görülmektedir. Sırtındaki yüksek çıkıntı, onun bir kült objesi olduğunu düşündürmektedir.
Sağ kule köşe bloklarda, tahtında oturan tanrıça ile ona tapan görevlileri gösteren kabartmalar yerlerinde korunmuştur. Alacahöyük "Sfenksli Kapı" serisinde bir kült festivalinin kutlanışı canlandırılmıştır.
Eski Tunç Çağı Mezarları Fotoğraf Galerisi (Çorum, Alacahöyük)
Eski Tunç Çağı Mezarları Fotoğraf Galerisi
   
Tarih : 15 Nisan 2007
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Hitit kültürlerine kaynaklık eden kültürlerin önde geleni olan yerli Hatti uygarlığının aydınlanmasında çok önemli bir yeri olan Alacahöyük Eski Tun Çağı (M.Ö. 2500-2000) "Kral" mezarları, bu çağın en önemli buluntularıdır. Höyüğün güneydoğusunda yer alan 13 farklı İntramural (şehir içi gömme) mezar, özel olarak ayrılmış bir alanda toplanmıştır. En büyükleri 30 metrekare ve yaklaşık 1 metre derinlikteki bu mezarların içinde bulunan ölü ve onunla beraber gömülmesi planlanan eşyalar düzenli bir sistem içinde yerleştirilmiştir. Ölen kişi hemen hemen her mezarın batı kısmına, çoğu kez kuzeybatı köşeye, bacakları karnına çekili durumda yan yatırılmıştır. Ölünün başı hep batıya konup yüzüde her seferinde güneye çevrilmiştir. Altın ve gümüş takıların çoğu ölünün üzerinde bulunuyordu. Bunun dışında idol (stilize tanrı figürleri), silah, kap veya testi gibi özel eşyalar ölünün yanı başına bırakılmıştır. Bu mezarlarda ele geçen Güneş Kursları, mezarlara ölü hediyesi olarak bırakılan özgün eserlerdendir. Bunlar Hititler'den önce Anadolu'da yaşamış yerli halk Hatti'lere aittir. Güneş Kurslarının dönemin kutsal hayvanı olan boğa boynuzları ile çevrelenmiş olması kültsel işlevi olduğunu göstermektedir. Tanrıları ve evreni temsil eden Güneş Kursları mezarlara da dinsel bir inanış sonucu bırakılmışlardır. Aynı mezarlarda tek olarak bulunan boğa ve geyik heykelcikleri daha sonra Hitit döneminde de olduğu gibi tanrıları temsil etmektedir. Dört yanı taşlarla örülmüş dikdörtgen mezarlar gömü töreninin ardından ahşap hatıllarla kapatılıp üzerleri killi toprak ile sıvanmışlardır. Bunun üzerine defin töreninin bir parçası olarak kurban edilmiş sığır başları ve bacak kemikleri bırakılmıştır.
Alacahöyük Müzesi Fotoğraf Galerisi (Çorum, Alaca)
Alacahöyük Müzesi Fotoğraf Galerisi
   
Tarih : 15 Nisan 2007
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel
Küp Fotoğraf Galerisi (Çorum, Alacahöyük)
Küp Fotoğraf Galerisi
   
Tarih : 15 Nisan 2007
Makina : Canon EOS 350D
Orjinal Çözünürlük : 3456 x 2304 pixel

 

Alacahöyük Fotoğraf Galerisi (Çorum, Alaca)
Sfenksli Kapı Fotoğraf Galerisi (Çorum, Alacahöyük)
Eski Tunç Çağı Mezarları Fotoğraf Galerisi (Çorum, Alacahöyük)
Alacahöyük Müzesi Fotoğraf Galerisi (Çorum, Alaca)
Küp Fotoğraf Galerisi (Çorum, Alacahöyük)

 

www.salihsaydam.com'da yayınlanan fotoğrafların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası'na göre suçtur. Fotoğrafların herhangi bir şekilde kullanılabilmesi için Salih SAYDAM'dan yazılı izin alınması ve referans gösterilmesi zorunludur.

Copyright © 2006-2019 Salih SAYDAM
Tüm Hakları Saklıdır